Εμπειρίες από δοκιμαστικές φορτίσεις πασσάλων

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται εμπειρίες από δύο σειρές δοκιμαστικών φορτίσεων στο Ν. Φάληρο και στα Καμίνια Πειραιώς. Στο Ν. Φάληρο τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών φορτίσεων συγκρίθηκαν με δοκιμαστικές φορτίσεις σωλήνων, οριζοντίων και κατακορύφων και προτάθηκαν τρόποι εκτίμησης του οριακού φορτίου - καθιζήσεων των πασσάλων μέσω της - υπό κλίμακα - φόρτιση...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Bustamante M., Χριστούλας Σταύρος, Frank R., Γιάνναρος Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.2
Λέξη-Κλειδί:Θεμελιώσεις
Πάσσαλοι
Φορτίσεις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Φυσική περιγραφή:πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:3 βιβλ. αναφ.
Περίληψη:Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται εμπειρίες από δύο σειρές δοκιμαστικών φορτίσεων στο Ν. Φάληρο και στα Καμίνια Πειραιώς. Στο Ν. Φάληρο τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών φορτίσεων συγκρίθηκαν με δοκιμαστικές φορτίσεις σωλήνων, οριζοντίων και κατακορύφων και προτάθηκαν τρόποι εκτίμησης του οριακού φορτίου - καθιζήσεων των πασσάλων μέσω της - υπό κλίμακα - φόρτισης των σωλήνων. Στα Καμίνια οι δοκιμαστικές φορτίσεις έγιναν με χρήση οργάνου που διαχωρίζει το φορτίο σε πλευρική τριβή και αντίσταση αιχμής. Από την εμπειρία των δύο αυτών περιπτώσεων προέκυψαν προτάσεις και συμπεράσματα στα οποία πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων να έχει τη μέγιστη αξιοπιστία.(ΣΥ)
Μεταφρασμένη περίληψη:In this article our experiences from two series of pile loading tests, in N. Faliro and Kaminia of Pireus, are presented. In N. Faliro the results of the pile load tests were compared to vertical and horizontal load tests on tubes, and estimations of the ultimate load and settlements of the piles through the load tests on tubes were proposed. In Kaminia the two pile load tests were carried out using instruments which separated the total load in side friction and point load. From the experience gained by these tests some suggestions and conclusions came out, in which attention must be payed in order to achieve the maximum reliability in the interpretation of the results.(AU)