Προστασία ατόμων από ηλεκτροπληξία

Η εισήγηση αυτή αναφέρεται στα χαρακτηριστικά αντίστασης του ανθρωπίνου σώματος και στα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επαφή του με ηλεκτρικό ρεύμα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τάσης, έντασης και χρόνου επαφής. Επίσης εξετάζονται διάφοροι μέθοδοι προστασίας όπως η άμεση γείωση, η ουδετέρωση και η χρήση διακοπτών διαφυγής εντάσεως και τάσεως.(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσανάκας Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Πηγή:Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (1989 : Αθήνα) / / ΤΕΕ . τ.1
Λέξη-Κλειδί:Ηλεκτρολογία
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Ηλεκτροπληξία
Γείωση
Μέτρα Προστασίας
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διημέρου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1064.1