Οι σπουδές του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στο ΔΠΘ

Στην παρούσα εισήγηση αναπτύσσεται και αναλύεται το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΔΠΘ και γίνονται προτάσεις για τη βελτίωσή του. Αναλύονται παράμετροι που σχετίζονται με το επίπεδο των σπουδών, η διάρθρωση του προγράμματος σε Κύκλους Σπουδών και σε κατευθύνσεις εξειδίκευσης. Παρέχονται στοιχεία για τα μαθήματα, ασκήσε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Θαναηλάκης Αντώνιος Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εκπαίδευση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού: προγράμματα σπουδών - μεταπτυχιακές σπουδές - συνεχιζόμενη εκπαίδευση (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Εκπαίδευση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (1991 : Αθήνα) : Προγράμματα σπουδών-μεταπτυχιακές σπουδές-συνεχιζόμενη εκπαίδευση / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Προγράμματα Σπουδών
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1139