Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί στον Ο.Τ.Ε.

Η παρούσα εισήγηση αρχικά σκιαγραφεί τις απαιτήσεις του ΟΤΕ από τους Διπλωματούχους Μηχανικούς. Αναλύεται η μετεκπαίδευση των νέων μηχανικών του ΟΤΕ σε εξειδικευμένα τηλεπικοινωνιακά θέματα. Δίνονται γενικές απόψεις για θέματα Εκπαίδευσης Μηχανικών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στους Μεταπτυχιακούς Κύκλους σπουδών. Τονίζεται η ανάγκη καθιέρωσης του θεσμ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τάκας Στυλιανός
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εκπαίδευση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού: προγράμματα σπουδών - μεταπτυχιακές σπουδές - συνεχιζόμενη εκπαίδευση (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Εκπαίδευση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (1991 : Αθήνα) : Προγράμματα σπουδών-μεταπτυχιακές σπουδές-συνεχιζόμενη εκπαίδευση / / ΤΕΕ
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Τηλεπικοινωνίες
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Επιμόρφωση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1139