Εισήγηση Δ.Σ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πάτρας (φοιτητών)

Η παρούσα εισήγηση των φοιτητών των Η.Μ. Πάτρας ασχολείται με τις κατευθύνσεις της αγοράς εργασίας, τη δυνατότητα απορρόφησης των νέων μηχανικών και τη δυνατότητα πλήρους απασχόλησής τους. Δίνονται στατιστικά στοιχεία για τους αποφοίτους ΗΜ, την απασχόλησή τους, για την κατάσταση του προγράμματος σπουδών τους, την κατάσταση εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εκπαίδευση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού: προγράμματα σπουδών - μεταπτυχιακές σπουδές - συνεχιζόμενη εκπαίδευση (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Εκπαίδευση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (1991 : Αθήνα) : Προγράμματα σπουδών-μεταπτυχιακές σπουδές-συνεχιζόμενη εκπαίδευση / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Προγράμματα Σπουδών
Επιμόρφωση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας