Εκπαίδευση - προοπτικές - προβληματισμοί

Η εισήγηση αρχικά δίνει τη δομή του τμήματος ΗΜ του Πανεπιστημίου Πατρών (Κύκλοι Σπουδών, μαθήματα, διδάσκοντες, φοιτητές, διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές σπουδές-έρευνα). Παρουσιάζονται στοιχεία για τις πιστώσεις του τμήματος, για την εξωτερική χρηματοδότηση και τέλος αναπτύσσονται οι προοπτικές και οι προβληματισμοί γύρω από τη Σχολή ΗΜ του Πανεπιστημ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδόπουλος Γεώργιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εκπαίδευση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού: προγράμματα σπουδών - μεταπτυχιακές σπουδές - συνεχιζόμενη εκπαίδευση (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Εκπαίδευση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (1991 : Αθήνα) : Προγράμματα σπουδών-μεταπτυχιακές σπουδές-συνεχιζόμενη εκπαίδευση / / ΤΕΕ
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Προγράμματα Σπουδών
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1139