Θερμικές απώλειες από στοιχεία υπογείων

Στην εισήγηση εξετάζονται τα προβλήματα θερμομόνωσης (υπολογισμοί) για υπόγειους χώρους. Ειδικότερα υπολογίζονται οι εξής περιπτώσεις : α) Απώλειες από τους τοίχους και δάπεδο σ'επαφή με το έδαφος β) κάτω υπόγειο δάπεδο ή πάνω σε επίχωση γ) Υπόγειοι τοίχοι και δ) Πάνω δάπεδο υπογείου ή υπόγεια οροφή.(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καλύβας Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μονώσεις (Θερμομονώσεις - Ηχομονώσεις - Στεγανοποιήσεις) (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Μονώσεις (Θερμομονώσεις - Ηχομονώσεις - Στεγανοποιήσεις) (1991 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Θερμομόνωση
Υπόγεια
Υπόγειες Κατασκευές
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1140