Στεγανώσεις και θερμομονώσεις υπόγειων χώρων

Στα υπόγεια αντιμετωπίζονται τα ακόλουθα προβλήματα οι ωθήσεις γαιών, η υδροστατική πίεση, η στεγάνωση των χώρων και η θερμομόνωση των χώρων όταν είναι κατοικήσιμοι. Αρχικά εξετάζονται διατάξεις στεγανώσεων υπόγειων χώρων σε συνδυασμό με τον τρόπο αντιστήριξής τους. Δίνονται οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες και οι προδιαγραφές των στεγανωτικών υλικών και εξετ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καλύβας Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μονώσεις (Θερμομονώσεις - Ηχομονώσεις - Στεγανοποιήσεις) (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Μονώσεις (Θερμομονώσεις - Ηχομονώσεις - Στεγανοποιήσεις) (1991 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Στεγανοποίηση
Θερμομόνωση
Υπόγεια
Υπόγειες Κατασκευές
Στεγανοποιητικά Υλικά
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1140