Πρότυπα και ποιοτικός έλεγχος θερμομονώσεων και στεγανοποιήσεων (υλικών και κατασκευών)

Αναφέρονται αρχικά οι εργαστηριακές δοκιμές, που δίνουν πληροφορίες για όλες τις ιδιότητες των θερμομονωτικών υλικών όπως τη θερμική απόδοση, την υδρατμοδιαπερατότητα, την απορρόφηση υγρασίας, και τις μηχανικές αντοχές. Διάφοροι παράγοντες όπως συμπύκνωση και γήρανση του υλικού, μεταβολές της θερμοκρασίας κ.ά. μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική απόδοση των θερ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαρούδα Ελένη
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μονώσεις (Θερμομονώσεις - Ηχομονώσεις - Στεγανοποιήσεις) (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Μονώσεις (Θερμομονώσεις - Ηχομονώσεις - Στεγανοποιήσεις) (1991 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Θερμομονωτικά Υλικά
Μηχανικές Ιδιότητες
Θερμομόνωση
Στεγανοποίηση
Στεγανοποιητικά Υλικά
Εργαστηριακές Δοκιμές
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1140