Ιδιότητες Θερμομονωτικών υλικών : Α. Υλικά με βάση πολυστερίνη, Β. Ινώδη υλικά : Υαλοβάμβακας, λιθοβάμβακας.

Καταγράφονται εργαστηριακά αποτελέσματα μετρήσεων με βάση τα οποία είναι δυνατόν ο Μελετητής να σταθμίσει τη συμπεριφορά των θερμομονωτικών υλικών ανάλογα με τη θέση τοποθέτησής τους και τις πιθανές καταπονήσεις που μπορούν να υποστούν (μηχανικές, υγροθερμικές, χημικές, φωτιάς κ.λ.π.) από το περιβάλλον, τα υπόλοιπα στοιχεία και γενικά από το κτήριο, ώστε τελ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καλύβας Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μονώσεις (Θερμομονώσεις - Ηχομονώσεις - Στεγανοποιήσεις) (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Μονώσεις (Θερμομονώσεις - Ηχομονώσεις - Στεγανοποιήσεις) (1991 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Θερμομόνωση
Θερμομονωτικά Υλικά
Εργαστηριακές Δοκιμές
Κτίρια
Μηχανικές Ιδιότητες
Διαδίκτυο:Μέρος της εισήγησης που δημοσιεύτηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Φυσική περιγραφή:63 σ. : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφία
Περίληψη:Καταγράφονται εργαστηριακά αποτελέσματα μετρήσεων με βάση τα οποία είναι δυνατόν ο Μελετητής να σταθμίσει τη συμπεριφορά των θερμομονωτικών υλικών ανάλογα με τη θέση τοποθέτησής τους και τις πιθανές καταπονήσεις που μπορούν να υποστούν (μηχανικές, υγροθερμικές, χημικές, φωτιάς κ.λ.π.) από το περιβάλλον, τα υπόλοιπα στοιχεία και γενικά από το κτήριο, ώστε τελικά να μπορεί να γνωρίζει στη φάση μελέτης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λάβει υπ'όψη του, έτσι που τα θερμομονωτικά υλικά να εξακολουθούν να διατηρούν τις ιδιότητές τους στο χρόνο και το κτήριο να είναι μονωμένο όπως αρχικά μελετήθηκε. Δίδεται επίσης μιά σύντομη περιγραφή της βιομηχανικής παραγωγής των υλικών αυτών, με βάση την οποία ξεχωρίζονται μεταξύ τους παρ'όλο που έχουν την ίδια πρώτη ύλη.(ΤΕ)