Ιδιότητες Θερμομονωτικών υλικών : Α. Υλικά με βάση πολυστερίνη, Β. Ινώδη υλικά : Υαλοβάμβακας, λιθοβάμβακας.

Καταγράφονται εργαστηριακά αποτελέσματα μετρήσεων με βάση τα οποία είναι δυνατόν ο Μελετητής να σταθμίσει τη συμπεριφορά των θερμομονωτικών υλικών ανάλογα με τη θέση τοποθέτησής τους και τις πιθανές καταπονήσεις που μπορούν να υποστούν (μηχανικές, υγροθερμικές, χημικές, φωτιάς κ.λ.π.) από το περιβάλλον, τα υπόλοιπα στοιχεία και γενικά από το κτήριο, ώστε τελ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καλύβας Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μονώσεις (Θερμομονώσεις - Ηχομονώσεις - Στεγανοποιήσεις) (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Μονώσεις (Θερμομονώσεις - Ηχομονώσεις - Στεγανοποιήσεις) (1991 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Θερμομόνωση
Θερμομονωτικά Υλικά
Εργαστηριακές Δοκιμές
Κτίρια
Μηχανικές Ιδιότητες
Διαδίκτυο:Μέρος της εισήγησης που δημοσιεύτηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1140