Παράγοντες και προϋποθέσεις που επεμβαίνουν στην επιλογή στεγανωτικών επενδύσεων και θερμομονωτικών υποστρωμάτων

Δίνονται τα στοιχεία ποιότητας τα οποία πρέπει να διαθέτουν τα υλικά των στεγανωτικών επενδύσεων και των θερμομονωτικών υποστρωμάτων. Για πληρέστερο σχηματισμό της εικόνας ποιότητας των υλικών δίνονται και οι απαιτούμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι, που πρέπει να γίνονται, χωριστά για τα στεγανωτικά υλικά και χωριστά για τα θερμομονωτικά υλικά σαν υποστρώματα στε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καλύβας Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μονώσεις (Θερμομονώσεις - Ηχομονώσεις - Στεγανοποιήσεις) (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Μονώσεις (Θερμομονώσεις - Ηχομονώσεις - Στεγανοποιήσεις) (1991 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Θερμομόνωση
Στεγανοποίηση
Θερμομονωτικά Υλικά
Στεγανοποιητικά Υλικά
Προδιαγραφές
Ελεγχος Ποιότητας
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1140

ΤΕΕ-Ηπείρου - Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 127