Περιφερειακές συνθήκες υπεδάφους: Η λεωφόρος Συγγρού Αθηνών

Εξετάζεται η σκοπιμότητα και η μεθοδολογία της συγκεντρωτικής-εποπτικής παρουσίασης εκτεταμένων γεωτεχνικών πληροφοριών μιάς ευρείας περιοχής. Σαν παράδειγμα χρησιμοποιείται η Λεωφόρος Συγγρού Αθηνών. Περιγράφονται μεμονωμένα και συγκριτικά οι ιδιότητες ενός συμπλέγματος βραχώδους και εδαφικού σχηματισμού που καθορίζει τις συνθήκες υπεδάφους στην περιοχή αυτ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κοτζιάς Π., Κουντούρης Ι., Σταματόπουλος Αρης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.3
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Γεωλογικοί Χάρτες
Γεωλογικές Μελέτες
Εδαφοτεχνικές Μελέτες
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 940.3