Γεωλογική λεπτομέρεια και συνθήκες λειτουργίας αντιστηρίξεων

Γεωλογική λεπτομέρεια, συνθήκες λειτουργίας και αντιστηρίξεις είναι όροι με προφανή αλληλεξάρτηση. Ωστόσο, η αποσύνδεσή τους είναι συνήθης στην τρέχουσα πρακτική εν μέρει διότι ο δεύτερος όρος δεν είναι σαφώς προσδιορίσιμος, κυρίως όμως διότι η γεωλογική λεπτομέρεια κατά κανόνα αγνοείται. Ως αποτέλεσμα, ο έλεγχος των μετακινήσεων - που αποτελεί και τον πρωτα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κωστόπουλος Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.3
Λέξη-Κλειδί:Εδαφομηχανική
Εδάφη
Αντιστηρίξεις
Γεωτεχνική
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου