Ευστάθεια πρανών-Ωθήσεις-Αντιστηρίξεις γαιωδών και βραχωδών μαζών

Αντικείμενο της εισήγησης αυτής είναι να παρουσιάσει με πολλή συντομία τα σημαντικώτερα σημεία των δεκατριών ανακοινώσεων που εμπίπτουν στα θέματα της ευστάθειας πρανών, των ωθήσεων και των αντιστηρίξεων και να προσπαθήσει να τις τοποθετήσει σε ορισμένα πλαίσια.(ΣΥ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καβουνίδης Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.3
Λέξη-Κλειδί:Γεωτεχνική
Πρανή
Ευστάθεια
Αντιστηρίξεις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 940.3