Βελτιώσεις-Ενισχύσεις Εδαφών

Στη συνεδρία με θέμα "Βελτιώσεις-Ενισχύσεις εδαφών" παρουσιάστηκαν 7 εργασίες που κατατάσσονται στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες μεθόδων βελτίωσης - ενίσχυσης εδαφών:α) Ενέματα β) Προφόρτιση γ) Ενίσχυση - οπλισμός εδαφών. Σημειώνεται ότι ορισμένες εργασίες αναφέρονται και σε άλλες μεθόδους είτε κατηγορίες μεθόδων βελτίωσης των εδαφών. Στη συνέχεια...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδόπουλος Β.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.3
Λέξη-Κλειδί:Εδαφομηχανική
Εδάφη
Γεωτεχνική
Προφόρτιση Εδάφους
Οπλισμένα Εδάφη
Βελτίωση Εδάφους
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου