Η πρακτική σημασία των ασυνεχειών του βράχου στη σχεδίαση έργων Πολιτικού Μηχανικού

Στην παρέμβαση αυτή εξετάζεται η παρουσία φυσικών ασυνεχειών σε βράχο, όταν αυτός χρησιμοποιείται σαν δομικό υλικό ή σαν υλικό υποδομής για τις διάφορες κατασκευές από σκυρόδεμα, μέταλλα κ.λ.π. Η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων στη μηχανική συμπεριφορά της βραχομάζας σαν μέσου συνεχούς, συνδέεται άμεσα με την οικονομία και την ασφάλεια έργων που κατασκευάζονται...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπαντής Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.3
Λέξη-Κλειδί:Βραχομηχανική
Πετρώματα
Ασυνέχειες Πετρωμάτων
Μηχανικές Ιδιότητες
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 940.3