Συμπεριφορά πασσάλων από Ω.Σ. υπό οριζόντια φορτία

Στην παρέμβαση αυτή παρουσιάζονται συνοπτικώς βασικά στοιχεία και συμπεράσματα απ' την εκτεταμένη έρευνα, τόσο πειραματική όσο και θεωρητική, της συμπεριφοράς πασσάλων από ωπλισμένο σκυρόδεμα υπό οριζόντια φορτία, στατικά και δυναμικά. Εγινε πλήρης αναλυτική εκτίμηση και πρόβλεψη των χαρακτηριστικών των πασσάλων και του συστήματος "πάσσαλος-έδαφος&...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χρονόπουλος Μ., Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.3
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Πάσσαλοι
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 940.3