Ο ρόλος του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους γιά την επανένταξη του Εργατικού Δυναμικού των προβληματικών Επιχειρήσεων.

Στην εισήγηση αυτή επισημαίνεται και αποτυπώνεται η κρίση της Ελληνικής Οικονομίας μέσω βασικών οικονομικών δεικτών. Μερικές από τις προβληματικές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν εφ' όσον κριθούν βιώσιμες αλλά μερικές αναγκαστικά θα οδηγηθούν σε κλείσιμο. Για το εργατικό δυναμικό που θα μείνει προσωρινά άνεργο καλείται ο ΟΑΕΔ να λειτουργήσει ά...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τζαβέλλας Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Προβληματικές επιχειρήσεις: η αντιμετώπιση του προβλήματος (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Πηγή:Προβληματικές επιχειρήσεις (1990 : Αθήνα) : Η αντιμετώπιση του προβλήματος / / ΤΕΕ-ΜΕ Βιομηχανίας
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Προβληματικές Επιχειρήσεις
Εργατικό Δυναμικό
Ανεργία
Επιμόρφωση
Επιμόρφωση Εργαζομένων
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1069