Αξιοποίηση των εξαλλοιωμένων φωσφοριτών της Ηπείρου

Διερευνούνται τεχνικοοικονομικά οι δυνατότητες αξιοποίησης των εξαλλοιωμένων φωσφοριτών της Ηπείρου, γιά τη παραγωγή συμπυκνώματος, φωσφορικού οξέος και αζωτοφωσφορούχου λιπάσματος ΜΑΡ. Εξετάζονται οι εξής τρεις περιπτώσεις:1) Παραγωγή συμπυκνώματος:192.000 τόννοι/χρόνο. 2) Παραγωγή διαυγασμένου Η ΡΟ4 45, 82.500 τόννοι Ρ Ο5/χρόνο και 3) Παραγωγή ΜΑΡ. GRANULA...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσαϊλά Δ., Γρόσσου-Βαλτά Μ., Καλατζής Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η βιομηχανία στην Ελλάδα (Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Πηγή:Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα). / / ΤΕΕ . τ. 2,
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μεταλλεύματα
Φωσφορίτης
Λιπάσματα
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 593
Μ 593.2

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.409495 Β