Δομή και ανάγκες ανάπτυξης της ελληνικής χημικής βιομηχανίας

Γίνεται ανάλυση της δομής και των χαρακτηριστικών ανάπτυξης της Ελληνικής Χημικής Βιομηχανίας και εξετάζονται οι παραπέρα προοπτικές εξέλιξής της. Ειδικότερα εξετάζονται οι υπάρχουσες μονάδες βασικών κλάδων της Ελληνικής Χημικής Βιομηχανίας, η επάρκειά της κατά κλάδους και προϊόντα και οι ανάγκες που δημιουργούνται.(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λιδωρίκης Ε., Θεοδώρου Θ., Οικονόμου Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η βιομηχανία στην Ελλάδα (Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Πηγή:Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα). / / ΤΕΕ . τ. 2,
Λέξη-Κλειδί:Χημική Βιομηχανία
Βιομηχανική Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 593
Μ 593.2

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.409495 Β

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 337