Οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας γιά τη βιομηχανία και το αναμενόμενο κόστος τους

Εξετάζονται οι παράγοντες που θα επηρεάζουν την εξέλιξη της τιμής της ενέργειας μέχρι το τέλος του αιώνα. Θεωρείται ότι η τιμή του πετρελαίου θα ευθυγραμμισθεί σταδιακά με το κόστος των μορφών ενέργειας που θα το υποκαταστήσουν. Οι κυριώτερες από αυτές τις μορφές είναι ο άνθρακας, η πυρηνική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια και τα μη συμβατικά πετρέλαια.(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ανδρεάδης Χρήστος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η βιομηχανία στην Ελλάδα (Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Πηγή:Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα). / / ΤΕΕ . τ. 2,
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανία
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Ενέργεια
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 593
Μ 593.2

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.409495 Β

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 337