Εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία Κριτήρια - δυνατότητες - κατευθύνσεις

Αναλύεται η ενεργειακή κατανάλωση στους διάφορους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας με τη βοήθεια μεγεθών όπως:του συντελεστή ενέργειας, του δείκτη θερμότητας, ηλεκτρική ενέργεια κ.ά. Εξετάζονται οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στην ελληνική βιομηχανία και τα συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού - θερμότητας. Προτείνεται πλαίσιο για τη διαμόρφωση αποτελ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μαρίνος-Κουρής Δ., Λαβδάκη Ν., Μαυροπούλου Μ., Μοροπούλου Αντωνία, Μπαμπή Κ.
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Πηγή:Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα). / / ΤΕΕ . τ. 2,
Λέξη-Κλειδί:Εξοικονόμηση Ενέργειας
Βιομηχανία
Συμπαραγωγή
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διαδίκτυο:το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 593
Μ 593.2

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.409495 Β

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 337