Το Μάνατζμεντ ενός προγράμματος εξοικονομήσεως ενέργειας στη βιομηχανία

Αναπτύσσονται οι βασικές αρχές που χρειάζεται η διεύθυνση μιάς βιομηχανίας για τη σωστή σχεδίαση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας. Για τη σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνεται ένα μοντέλο που χωρίζεται σε δύο μέρη:το τεχνικό και το οργανωτικό-διοικητικό. Εξετάζεται η εφαρμοσιμότητα του μοντέλου και οι δυνατότητες...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μαντές Γιώργος, Μαντές Δημήτρης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η βιομηχανία στην Ελλάδα (Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Πηγή:Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα). / / ΤΕΕ . τ. 2,
Λέξη-Κλειδί:Εξοικονόμηση Ενέργειας
Βιομηχανία
Διαχείριση
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου