Βιομηχανία και μεταφορά τεχνολογίας

Η εισαγωγή ξένης τεχνολογίας, που είναι απαραίτητη λόγω ταχύρρυθμης τεχνολογικής ανάπτυξης, συνεπάγεται τεχνολογική εξάρτηση "δέκτου" από "δότη" τεχνολογίας και η οποία μπορεί να μειωθεί με ρεαλιστική και μεθοδική επιλογή στις προτεραιότητες. Αναλύονται τα κριτήρια επιλογής τεχνολογίας, θεσμικά πλαίσια και ο ρόλος του νέου τεχνοκράτη στη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κονιδάρης Σ.
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Πηγή:Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα). / / ΤΕΕ . τ. 2,
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανία
Μεταφορά Τεχνολογίας
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου