Αναφορά στα προβλήματα του εργασιακού περιβάλλοντος στη βιομηχανία

Γίνεται ανασκόπηση του ελληνικού νομοθετικού πλαίσιου, που διέπει την υγιεινή των εργαζομένων στη βιομηχανία. Αναφέρονται συνοπτικά οι φυσικοί και χημικοί παράγοντες που ενέχουν κινδύνους για το περιβάλλον εργασίας. Διατυπώνονται προτάσεις για τον έλεγχο και τη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας, στην ελληνική βιομηχανία και για τη συμπλήρωση της αντίστοιχη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ισαακίδης Αριστοτέλης, Κατσαντώνης Θ., Μουρμούρη Α., Παπαδόπουλος Σ., Στάθης Θ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η βιομηχανία στην Ελλάδα (Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Πηγή:Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα). / / ΤΕΕ . τ. 4,
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανική Ρύπανση
Υγεία
Βιομηχανία
Εργασιακό Περιβάλλον
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 593
Μ 593.4

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 338