Παιδεία - Ερευνα - Τεχνολογία (1981 : Αθήνα)

Τα βασικά σημεία πάνω στα οποία κινήθηκε η συζήτηση στην διάρκεια της ημερίδας ήταν η έλλειψη υποδομής (βιβλιοθήκες, κέντρα και δίκτυα πληροφόρησης - τεκμηρίωσης), η ανάγκη δημιουργίας κλαδικών κέντρων βιομηχανικής έρευνας, η οργάνωση και απλούστευση των διαδικασιών χρηματοδότησης της έρευνας στην Ελλάδα απο τον κρατικό παράγοντα. Ιδιαίτερα τονίστηκε πως η...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Συνέδριο για την ανάπτυξη της Ελλάδας Γ' προσυνεδριακή ημερίδα, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΤΕΕ , 1981
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Κοινωνική Εξέλιξη
Βιομηχανία
Μηχανικοί
Ερευνα
Εκπαίδευση
Τεχνολογία
Οικονομική Ανάπτυξη
Κοινωνική Ανάπτυξη
Πληροφόρηση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο των πρακτικών (Μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο των πρακτικών (Μέρος 2)
Το πλήρες κείμενο των πρακτικών (Μέρος 3)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 592
Μ 648
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 17
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 226
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 65
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 86
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ηπείρου - Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 69
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΕΡ Κέρκυρας - Βιβλιοθήκη Κέρκυρας

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.949506 ΣΥΝ
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 473
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 4 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 5 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 6 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 7 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 8 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Μαγνησίας - Βιβλιοθήκη Βόλου

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.949506 ΣΥΝ
Αντίγραφο 8 Στη βιβλιοθήκη