Ενέργεια της βιομάζας και ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων. Παραγωγή σύνθετων καυσίμων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Στην εισήγηση αυτή παρουσιάστηκε η δυνατότητα παραγωγής καυσίμων από την επεξεργασία φυσικής βιομάζας και απορριμάτων πόλεων. Η μέθοδος είναι συνδυασμός χημικής κατάλυσης και ενζυμικής χώνευσης με μικροοργανισμούς. Αναφέρονται οι τρεις φάσεις της μεθόδου και περιγράφονται περιληπτικά. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί στην γεωργία και τα οργανικά απορρίματα με...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Θεοφανίδης Θ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Προστασία περιβάλλοντος και ηλεκτροχημική βιομηχανία (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Προστασία περιβάλλοντος και ηλεκτροχημική βιομηχανία (1991 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Βιομάζα
Απορρίμματα
Ανακύκλωση Απορριμμάτων
Καύσιμα
Ηπιες Μορφές Ενέργειας
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1108