Κριτήρια επιλογής ενός Δημοτικού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Η εισαγωγή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί πλέον μιά πραγματικότητα και για τη χώρα μας. Μέσω των Δημοτικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών οι ελληνικοί Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), προσπαθούν να εκσυγχρονισθούν και συγχρόνως να αυτοματοποιηθούν, όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών και στη λήψη α...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παρασχάκης Ιωάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συστήματα ολοκληρωμένων πληροφοριών Γης - Μέθοδοι - Τεχνικές Εφαρμογές - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Συστήματα ολοκληρωμένων πληροφοριών Γης (1991 : Αθήνα) : Μέθοδοι - Τεχνικές εφαρμογές - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών / / ΤΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1147.1