Ατμοσφαιρική ρύπανση Θεσσαλονίκης προτάσεις και μέτρα αντιμετώπισης

Παρουσιάζονται τα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης Θεσσαλονίκης, οι προτάσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης αυτών από τη διεύθυνση τροχαίας Θεσσαλονίκης. Προτείνονται οι εκτελέσεις μεγάλων τεχνικών έργων για την εξασφάλιση ομαλότερης ροής της κυκλοφορίας. Τονίζεται η ανάγκη εξασφάλισης νέας οδικής αρτηρίας και αναλύονται οι βασικοί συντελεστές τα κυκλοφοριακού...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σεφερίδης Μιχάλης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ατμοσφαιρική ρύπανση Θεσσαλονίκης: προτάσεις και μέτρα αντιμετώπισης (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Ατμοσφαιρική ρύπανση Θεσσαλονίκης: προτάσεις και μέτρα αντιμετώπισης (1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, Οργανισμός Θεσσαλονίκης, Υπ. Μακεδονίας-Θράκης
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Κυκλοφορία
Εργα
Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων
Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Αυτοκίνητο
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1148

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 375