Φυσικομηχανικές ιδιότητες των θραυστών αδρανών υλικών των λατομείων της Καλαμάτα Διερεύνηση καταλληλότητάς τους ως αδρανή υλικά σκυροδέματος

Μελετήθηκαν οι γεωλογικές συνθήκες στην ευρεία περιοχή των λατομείων αδρανών υλικών της Καλαμάτας και έγινε αντοπροσωπευτική δειγματοληψεία από τα τέσσερα ενεργά λατομεία. Στα δοκίμια εκτελέστηκαν δοκιμές προσδιορισμού:της ορυκτολογικής σύστασης, του σχήματος ψηφίδων, των φυσικών, μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων, καθώς και της αποσαθρωσιμότητας.Με τη βοήθεια...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σαχπάζης Κωνσταντίνος Ι., Κουμαντάκης Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (9ο : 1990 : Καλαμάτα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Αδρανή Υλικά
Φυσικές Ιδιότητες
Μηχανικές Ιδιότητες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1040.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 19

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 493

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.183406 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 454