Σχέση θλιπτικής αντοχής μητρικού πετρώματος-σκυροδέματος στον ευρύτερο ελληνικό χώρο

Στην εργασία αυτή εξετάστηκε η σχέση αντοχής σε θλίψη του μητρικού πετρώματος με τη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος. Σκοπός της είναι να διερευνηθεί αν είναι δυνατό να παραχθεί σκυρόδεμα συνήθων και υψηλών αντοχών με τους υπάρχοντες μέτριας αντοχής ασβεστόλιθους. Επίσης να διερευνηθεί κατά πόσο ανταποκρίνονται στην Ελληνική πραγματικότητα τα όρια που έχουν...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αγορογιάννη Ν., Γεωργίου Κ., Παπαδολιόπουλος Δ., Χριστοδουλιάς Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (9ο : 1990 : Καλαμάτα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Αδρανή Υλικά
Φυσικές Ιδιότητες
Μηχανικές Ιδιότητες
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1040.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 19

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 493

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 114

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.183406 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 454