Αντοχή ινοπλισμένου σκυροδέματος υπό διαξονική ετερόσημη ένταση

Παρουσιάζονται τα πρώτα πειραματικά αποτελέσματα δοκιμών ταυτόχρονης επιβολής θλίψεως και εφελκυσμού σε δοκίμια ινοπλισμένου σκυροδέματος. Κύριες παράμετροι που εξετάζονται είναι:α) Ο λόγος των άμεσα επιβαλλομένων ετεροσήμων κυρίων τάσεων, β) το ποσοστό των ομοιόμορφα διασπαρμένων και τυχαία προσανατολισμένων ινών. Δίνονται επίσης συγκριτικά αποτελέσματα μετ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Demeke Ayele, Τέγος Ιωάννης Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (9ο : 1990 : Καλαμάτα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Ειδικά Σκυροδέματα
Μηχανικές Ιδιότητες
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1040.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 19

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 493

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 114

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.183406 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 454