Σεισμική αλληλεπίδραση παρακείμενων κατασκευών από σκυρόδεμα με διαφορετικές στάθμες ορόφων Μια αριθμητική μελέτη του προβλήματος

Παρουσιάζεται μιά αριθμητική μελέτη του προβλήματος της σεισμικής αλληλεπίδρασης παρακειμένων κατασκευών από σκυρόδεμα με άνισες στάθμες ορόφων. Το πρόβλημα διατυπώνεται μητρωικά και επιλύεται σαν ανισοτικό με χρήση των μεθόδων πεπερασμένων στοιχείων, πεπερασμένων διαφορών και του μη γραμμικού προγραμματισμού. Γιά τα δομικά στοιχεία της κρίσιμης περιοχής αλλ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λιώλιος Α., Βασιλειάδης Λ., Κεναμέας Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (9ο : 1990 : Καλαμάτα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Αντισεισμική Μηχανική
Κτίρια
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου