Συστηματική ενοργάνωση κτιρίων Εφαρμογές και προβλήματα της ανάλυσης των επιταχυνσιογραφημάτων

Η συστηματική ενοργάνωση κατασκευών παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την σεισμική συμπεριφορά, τα μηχανικά χαρακτηριστικά και την αξιοπιστία των μεθόδων προσομοίωσης της σεισμικής συμπεριφοράς κατασκευών. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, η μέθοδος είναι συγκρίσιμη με ένα πείραμα υπό φυσική κλίμακα. Η αξία των ειδικών δικτύων γιά την συγκριτική μελέτη δο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ζέρης Χρήστος Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (9ο : 1990 : Καλαμάτα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Αντισεισμικές Κατασκευές
Αντισεισμική Μηχανική
Τεχνική Σεισμολογία
Κτίρια
Σεισμικές Δονήσεις
Επιτάχυνση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου