Συγκριτική μελέτη των ανελαστικών φασμάτων αποκρίσεως γιά μονοαξονική και διαξονική σεισμική φόρτιση

Η χρήση ανελαστικών φασμάτων αποκρίσεως εφαρμόζεται ευρέως σε σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς γιά τον υπολογισμό του σεισμικού συντελεστή, υπό την παραδοχή της συμπεριφοράς του μονοβαθμίου. Οπως υποστηρίζεται από πειραματικές διατάξεις και παρατηρήσεις σεισμικής συμπεριφοράς πραγματικών κατασκευών σε σεισμούς, η διαξονική συμπεριφορά ή η συμπεριφορά σε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ζέρης Χρήστος Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (9ο : 1990 : Καλαμάτα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Κτίρια
Σεισμικές Δονήσεις
Σεισμικοί Συντελεστές
Αντισεισμικός Κανονισμός
Τεχνική Σεισμολογία
Αντισεισμική Μηχανική
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου