Αποτίμηση του υφιστάμενου κτηματολογικού υλικού

Στόχος της μελέτης ήταν να γίνει μιά πρώτη διερεύνηση του προβλήματος όσο το δυνατόν πληρέστερη και να δώσει μιά ολοκληρωμένη εικόνα της σημερινής κατάστασης. Ετσι έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν οι κυριότεροι φορείς που διαθέτουν κτηματολογικό υλικό, να καταγραφεί το υλικό αυτό και να περιγραφεί δίνοντας τα βασικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές παραγωγ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καστής Αντώνης, Λιακόπουλος Κώστας, Παππά Φωτεινή
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1987
Λέξη-Κλειδί:Κτηματολόγιο
Κτηματολογικά Διαγράμματα
Κτηματικοί Χάρτες
Δημόσιες Υπηρεσίες
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο (μέρος 2)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 937
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available