Αντιστηρίξεις βαθειών εκσκαφών:Μεθοδολογία σχεδιασμού

Γίνεται μιά ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία των αντιστηρίξεων και στη συνέχεια αναφέρονται οι γενικές αρχές λειτουργίας των κατασκευών αντιστήριξης. Γίνεται ποιοτική προσέγγιση της συμπεριφοράς του συστήματος "κατασκευή-έδαφος" αλλά και ποσοτική προσέγγιση με πειραματικά δεδομένα από φυσικά μοντέλα, με παραμετρικές αναλύσεις σε αριθμητικά μοντέλα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κωστόπουλος Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εδαφομηχανική (κύκλος διαλέξεων)
Κατηγορία Υλικού: Διάλεξη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Πηγή:Εδαφομηχανική (1987 : Πάτρα) / / ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας-ΕΕ Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων
Λέξη-Κλειδί:Γεωτεχνική
Τοίχοι Αντιστήριξης
Εκσκαφές
Αγκυρώσεις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του κύκλου διαλέξεων

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 910