Αντιστηρίξεις βαθειών εκσκαφών:δομική τεχνολογία-εμπειρία από τον Ελλαδικό χώρο.

Περιγράφονται οι διάφοροι τύποι αντιστηρίξεων με αγκυρώσεις που εφαρμόζονται μέχρι τώρα στην Ελλάδα και οι διάφορες φάσεις κατασκευής τους. Στη συνέχεια αναπτύσσεται η μεθοδολογία που ακολουθείται γιά τη μελέτη και κατασκευή τους καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζουν. Τέλος γίνεται αναφορά σε παραδείγματα από συγκεκριμένα έργα.(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ανδρικοπούλου Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εδαφομηχανική (κύκλος διαλέξεων)
Κατηγορία Υλικού: Διάλεξη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Πηγή:Εδαφομηχανική (1987 : Πάτρα) / / ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας-ΕΕ Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων
Λέξη-Κλειδί:Γεωτεχνική
Τοίχοι Αντιστήριξης
Πάσσαλοι
Αγκυρώσεις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του κύκλου διαλέξεων

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 910

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 170