Βελτίωση εδαφών

Αναφέρονται οι στόχοι της βελτίωσης του εδάφους και οι βασικές αρχές γιά την επιτυχία της. Στη συνέχεια εξετάζονται οι διάφοροι τύποι βελτίωσης των μηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους όπως:α) Συμπύκνωση εδάφους με δόνηση β) Συμπύκνωση με δόνηση και εκτόπιση γ) Ενέματα δ) Ενίσχυση του εδάφους ε) Προσυμπίεση στ) Διάφορες άλλες μέθοδοι. Δίνεται έμφαση στα πρα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τζιρίτα Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εδαφομηχανική (κύκλος διαλέξεων)
Κατηγορία Υλικού: Διάλεξη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Πηγή:Εδαφομηχανική (1987 : Πάτρα) / / ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας-ΕΕ Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων
Λέξη-Κλειδί:Γεωτεχνική
Εδάφη
Μηχανικές Ιδιότητες
Βελτίωση Εδάφους
Συμπύκνωση Εδάφους
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του κύκλου διαλέξεων