Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής της ημερίδας με θέμα "Η προοπτική της ελληνικής λιπασματοβιομηχανίας εν όψει του 1992"

Στην εισήγηση της οργανωτικής επιτροπής δίνεται μία ιστορική αναδρομή της ανάπτυξης της Ελληνικής Λιπασματοβιομηχανίας, η περιγραφή κάθε μονάδας ξεχωριστά και περιγράφεται ο τρόπος εμπορίας των λιπασμάτων στην Ελλάδα και η διεθνής κατάσταση. Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής λιπασματοβιομηχανίας είναι χαμηλή τόσο λόγω χαμηλού τεχνολογικού επιπέδου όσο και υψ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η προοπτική της ελληνικής λιπασματοβιομηχανίας εν όψει του 1992 (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Πηγή:Η προοπτική της ελληνικής λιπασματοβιομηχανίας εν όψει του 1992 (1990 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΠΣΧΜ
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Λιπάσματα
Βιομηχανία Λιπασμάτων
Εμπόριο
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1089