Κανονισμός γιά την μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα

Τον Οκτώβρη του 1985 κυκλοφόρησε από το ΥΠΕΧΩΔΕ, Διεύθυνση προτύπων συμβατικών τευχών και προδιαγραφών, ο κανονισμός γιά τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, σε σχέδιο. Ακολούθησε μία περίοδος δημόσιας κρίσης του κειμένου, η οποία διήρκεσε περίπου ένα έτος. Μετά τη δημόσια κρίση συγκροτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ, Επιτροπή Σύνταξης του τελικού κειμένου του...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βάγιας Ιωάννης, Πλάκας Α.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1989
Λέξη-Κλειδί:Κανονισμοί
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Κτιριακά Εργα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1011
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: 691.3026K
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη