Σχέδιο προδιαγραφών και κώδικας αμοιβών γιά την μελέτη Αποκατάστασης Μνημείων και Μνημειακών Συνόλων.

Η μελέτη αποτελείται από δύο τεύχη. Στο πρώτο τεύχος συμπληρώνεται το Π.Δ. 696/74 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και καθορίζονται:α) οι προδιαγραφές γιά την εκπόνηση μελετών αποκατάστασης και στερέωσης μνημείων και μνημειακών συνόλων και β) ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής των μελετών αυτών και των επιβλέψεων εκτέλεσης των εργασιών. Το δεύτερο τεύχος αποτελεί...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βοϊβόνδα Α., Κανετάκης Ιωάννης Γεωργ., Καρακουλάκη Ε., Τζουβές Μ., Χατζηδημητρίου Γ., Βλάχου Κ., Κρεμέζης Παύλος, Πλαϊνης Παναγιώτης, Παυλάτος Χ., Φλώρος Κ.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1990
Λέξη-Κλειδί:Αρχιτεκτονική Κληρονομιά
Μνημεία
Αναστήλωση Μνημείων
Φέρων Οργανισμός
Μελέτες Αποκατάστασης Μνημείων
Αμοιβές Μελετών
Προδιαγραφές
Αμοιβές Επιβλέψεων
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο