Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (6ο : 1983 : Γιάννενα)

Στους δύο τόμους του συνέδριου περιέχονται οι ανακοινώσεις κατά κατηγορίες θεμάτων. Οι κατηγορίες των θεμάτων του συνέδριου είναι οι εξής:1) Συστήματα φορέων 2) Ειδικά σκυροδέματα-ποιοτικός έλεγχος 3) Ανάλυση φορέων 4) Διαστασιολόγηση 5) Συμπεριφορά σε σεισμό 6) Γεωτεχνικά 7) Επισκευές-Το σκυρόδεμα σε πυρκαϊά. (Βλέπε αναλυτικές καρτέλες ανακοινώσεων).(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος, ΤΕΕ - Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Γιάννενα , 1983
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Δομικά Συστήματα
Ειδικά Σκυροδέματα
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Δομική Ανάλυση
Διαστασιολόγηση
Αντισεισμική Μηχανική
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Φυσική περιγραφή:τ.1, 439 σ. ; τ.2, 501 σ. : πίν., σχ., εικ., διαγρ.
Βιβλιογραφία:βιβλγρ.
Περίληψη:Στους δύο τόμους του συνέδριου περιέχονται οι ανακοινώσεις κατά κατηγορίες θεμάτων. Οι κατηγορίες των θεμάτων του συνέδριου είναι οι εξής:1) Συστήματα φορέων 2) Ειδικά σκυροδέματα-ποιοτικός έλεγχος 3) Ανάλυση φορέων 4) Διαστασιολόγηση 5) Συμπεριφορά σε σεισμό 6) Γεωτεχνικά 7) Επισκευές-Το σκυρόδεμα σε πυρκαϊά. (Βλέπε αναλυτικές καρτέλες ανακοινώσεων).(ΤΕ)
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)