Δυναμικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις παραμορφωσιμότητας ελληνικών κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος

Παρουσιάζονται επεξεργασμένα αποτελέσματα μετρήσεων θεμελιώδους ιδιοπεριόδου (Τ) με ασθενείς ταλαντώσεις 86 ελληνικών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος και προτείνονται σχέσεις εκτιμήσεις της Τ σχεδιασμού. Επισημαίνεται η ανασφάλεια χρήσεως των αντίστοιχων σχέσεων του ATL και της CEB και διαπιστώνεται ότι οι απαιτήσεις παραμορφωσιμότητας κατασκευών με 1-7 ο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καλευράς Βλαδίμηρος, Καραμπίνης Αθανάσιος Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (6ο : 1983 : Γιάννενα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Αντισεισμικές Κατασκευές
Αντισεισμική Μηχανική
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου