Παραμετρική διερεύνηση μανδύων υποστυλωμάτων

Με βάση μαθηματικό μοντέλο γιά τον υπολογισμό των δυνάμεων που μεταφέρονται από το παλιό υποστύλωμα στο μανδύα, συντάχθηκε πρόγραμμα Η-Υ που δίνει δυνατότητα παραμετρικής διερεύνησης των μανδύων με παραμέτρους τις διαστάσεις υποστυλώματος, το πάχος του μανδύα, το μέγεθος του αξονικού φορτίου, τη διάμετρο αναρτήρων και την πυκνότητα των συνδετήρων. Παρουσιάζο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βιντζηλαίου Ελισάβετ, Πεδιαδίτης Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (6ο : 1983 : Γιάννενα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Υποστυλώματα
Κτίρια
Επισκευές
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Βλάβες
Σεισμοί
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 781
Μ 781.2

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 502

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 490

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.183406 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 357