Αξονικές αγκυρώσεις πρόσθετων οπλισμών σε επισκευαζόμενα στοιχεία από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Στην εργασία γίνεται μιά γενική παρουσίαση του προβλήματος και αναφορά στις τεχνικές αγκύρωσης που εφαρμόζονται σήμερα. Ιδιαίτερα εξετάζονται οι αγκυρώσεις παράλληλα στον άξονα των στοιχείων. Γιά την περίπτωση αυτή διερευνάται η μέθοδος υπολογισμού και προτείνονται κανόνες διαστασιολόγησης.(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ζαβλιάρης Ε., Ζαβλιάρης Κ., Τζανέτος Γ., Φρούσσος Θ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (6ο : 1983 : Γιάννενα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Κτίρια
Δομικά Στοιχεία
Βλάβες
Επισκευές
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου