Βιομηχανική ρύπανση και χωροταξία στη Θεσσαλονίκη

Το πρόβλημα είναι το είδος και το μέγεθος της όχλησης που προκαλούν οι βιομηχανίες στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με την χωροθέτησή τους. Γίνεται μία ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της βιομηχανίας στην Θεσσαλονίκη φθάνοντας μέχρι το 1973. Επίσης μία ανάλυση θεωρητικού χαρακτήρα που εξηγεί τον καθορισμό του προβλήματος και την μεθοδολογία που ακολουθείται για την α...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ζιώγου Α., Καυκαλάς Γ., Παπάκος Κ., Παπουτσή Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1978
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανική Ρύπανση
Βιομηχανία
Χωροθέτηση Βιομηχανιών
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Διαδίκτυο:To πλήρες κείμεν- A' Μέρος
Tο πλήρες κείμενο- Β' Μέρος

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 589

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 050
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available