Κυκλοφοριακό Λάρισας

Περιγράφεται το υπάρχον κυκλοφοριακό σύστημα και εντοπίζονται λεπτομερειακά οι ελλείψεις που έχει, ιδιαίτερα ο εσωτερικός περιφερειακός δακτύλιος. Προτείνονται λύσεις γιά την καλύτερη αξιοποίηση ορισμένων δρόμων σαν εισόδους και εξόδους από την πόλη με παράλληλη αποσυμφόρηση άλλων που έχουν κορεσθεί. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα μεγάλα οχήματα πάσης φύσεως...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπαρμπούτης Αναστάσιος, Χαλκουτσάκη-Καλτσούλα Ελένη
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα , 1980
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Κυκλοφορία
Συγκοινωνίες
Στάθμευση
Ποδηλατόδρομοι
Γενική θεματική ενότητα:ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 586