Καταγραφή των κυκλοφορούντων προγραμμάτων ανάλυσης του φέροντος οργανισμού κτιριακών έργων

Σκοπός της μελέτης είναι η συστηματική καταγραφή των κυκλοφορούντων σήμερα στην Ελλάδα προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών γιά τη γραμμική στατική ανάλυση του φέροντος οργανισμού των κτηριακών έργων χωρίς οποιαδήποτε ποιοτική κατάταξη. Στην έννοια της συστηματικής καταγραφής περιλαμβάνεται η αναλυτική καταχώρηση των δυνατοτήτων, τις οποίες παρέχουν στο χρή...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αβραμίδης Ιωάννης Ε., Βαχλιώτης Χρήστος Ε., Γιαννόπουλος Π., Παλασόπουλος Γ., Σκουτάκης Ι., Τόλης Δ., Χαρίσης Α., Χρύσης Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - ΕΕΕ Μηχανικής των Κατασκευών
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1990
Λέξη-Κλειδί:Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Δομική Ανάλυση
Στατική
Κτιριακά Εργα
Κτίρια
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (τ.2)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1115.2

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 261

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 262